Urban Activation in Romania

exhibition / expoziţie
2 November 2011 – 10 January 2012, National Museum of Contemporary Art, Bucharest[EN] The project proposed a study of the recent independent initiatives in Romania and a selection of 14 projects which may be seen as effective models of action and restoration – of abandoned spaces, of the identity of a place, of good techniques and habits, of the relationship with the world, promoting thus a culture of the urban civic activism. Interventions in the public spaces with the participation of the local community, conversions and restored places or constructions out of use, urban cultural re-activations through architectural, art or urban design were highlighted. At the same time, personal strategies and viable models for the social integration and the accountability of certain groups, setting up communities or partnerships formulae were identified. The project brought together the energies, experiences, feelings, questions and perspectives of people who understood that the fate of the place they live in depends on them. The exhibition had over 2,500 visitors, out of which 400 were present at the opening.
Organized by: Zeppelin Association.
Partners: Order of Romanian Architects, Administraion of National Cultural Heritage, ERSTE Stiftung, Archis Interventions SEE, National Museum of Contemporary Art, Lafarge.

the booklet:

[RO] Activări Urbane în România
Proiectul a propus un studiu al iniţiativelor independente recente din România şi o selecţie de 14 proiecte ce pot fi considerate modele eficiente de acţiune şi recuperare – a unor spaţii abandonate, a identităţii unui loc, a unor tehnici şi obiceiuri bune, a relaţiilor cu lumea, promovând astfel o cultură a activismului civic urban. Au fost puse în lumină intervenţii în spaţii publice cu implicarea comunităţii locale, conversii şi recuperări de locuri sau construcţii ieşite din uz, re–activări culturale urbane prin mijloace arhitecturale, artistice sau design urban. Totodată, au fost relevate strategii personale şi metode viabile privind integrarea socială şi responsabilizarea unor grupuri, crearea de comunităţi sau formule de parteneriat. Proiectul a adus împreună energiile, experienţele, trăirile, întrebările şi perspectivele unor oameni care au înţeles că de ei depinde soarta locului în care trăiesc. Expoziţia a avut peste 2500 de vizitatori, dintre care 400 prezenţi la deschidere.
Organizat de: Asociaţia Zeppelin.
Parteneri: Ordinul Arhitecţilor din România, Administraţia Fondului Cultural National, ERSTE Stiftung, Archis Interventions SEE, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Lafarge.