Last level / exhibition, website & workshop

Bucharest, A photo mapping, 2004–2012
exhibition, website & workshop by Ștefan Tuchilă & Zeppelin
10–30 October 2012, National Museum for Contemporary Art, Bucharest


In the last 8 years, Ștefan Tuchilă climbed over 80 buildings and took several thousand photographs of Bucharest: another kind of urban research, a methodical and spectacular urban mapping. And a support for the recollection of a city that is constantly reinventing itself.

Trying a purely technical classification, the project is divided into two parts: panoramic images of 180/360 ° and detailed images, photographs taken in order to capture certain relationships, objects or special circumstances. The two components complement one another in order to render the most accurate description possible of the urban fabric, allowing both a comprehensive, general image, as well as a narrow frameing, the photographic equivalent of a critical remark.

Organizer: Zeppelin
A cultural project supported by the Administration of National Cultural Fund

Virtual tour: www.ultimul-etaj.ro


[RO] Ultimul etaj. Bucuresti: o cartare fotografica, 2004–2012
expoziție, website și workshop de Ștefan Tuchilă și Zeppelin
11-30 octombrie 2012, Muzeul Național de Artă Contemporană, București

Timp de 8 ani, Ştefan Tuchilă s-a urcat pe 80 de clădiri şi a făcut câteva mii de fotografii cu Bucureştiul: un proiect de cercetare urbană, o cartare urbană metodică şi spectaculoasă. Şi un suport pentru memoria unui oraş care se reînfiinţează permanent.
Încercând o clasificare pur tehnică, proiectul este împărţit în două părţi: imagini panoramice la 180/360° şi imagini de detaliu, fotografii realizate pentru a captura anumite relaţii, obiecte sau situaţii deosebite. Cele două componente se completează în descrierea cât mai fidelă a ţesutului urban, permiţând atât o imagine amplă, generală, dar şi un cadru strâns, echivalentul fotografic al unui comentariu critic.

Organizator: Zeppelin
Proiect cultural finanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional


Tur virtual la www.ultimul-etaj.ro