Avant-garde and continuity (Croatia)

itinerant exhibition and conference on Croatian contemporary architecture
17 October – 15 November 2008, Museum of Romanian Peasant, Bucharest[EN] The explosion of good quality architecture is the result not only of the local circumstances, but also of a certain historical continuity. The exhibition focused on the most productive eras in the modern and contemporary history, presenting a selection of exemplary works. The first matches the ‘30s, after winning the independence. The architecture of the ’50s and the ‘60s reflect the special case of Yugoslavia in the socialist block. The lack of Stalinism and the determined opening to the West, especially for the republics in the West of the federation, welcome a modern architecture able to meet the Dalmatic background, and generally the Mediterranean one. The new trends after the Balkan wars reflect the reintegration in the European cultural space and the social changes and, simultaneously, the searches for a critical regionalism.
Organizers: Zeppelin Association for the Romanian edition of the project, a WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG – VIENNA INSURANCE GROUP and Arhiteckst Zagreb co-production; commissioners: Adolph Stiller, Vera Grimmer, Tadej Glažar, Maroje Mrduljaš, Andrija Rusan.
Supported by: the Museum of the Romanian Peasant, Administration of National Cultural Heritage. Partner: Cembrit. Main sponsors: Final Distribution, Velux, National Investments Commission. Sponsors: Rheinzink, Apla, Alukonigstahl, Kludi, Steelcase, Energobit, Bramac, Rigips, Bicau, Romstal, Cărtureşti.

[RO] expoziţie itinerantă adusă în România şi conferinţă de arhitectură contemporană croată
Explozia de arhitectură de bună calitate nu se datorează doar condiţiilor actuale, ci şi unei continuităţi istorice. Expoziţia s-a concentrat asupra celor mai productive perioade din istoria modernă şi contemporană, prezentând o selecţie de lucrări exemplare. Prima corespunde anilor ’30, de după câştigarea independenţei. Arhitectura anilor ’50 şi ’60 reflectă situaţia specială a Iugoslaviei în lagărul socialist. Lipsa stalinismului şi deschiderea accentuată spre Occident, mai ales în cadrul republicilor din vestul federaţiei au favorizat o arhitectură modernă care a răspuns contextului dalmat şi general mediteranean. Noile orientări de după războaiele balcanice reflectă reintegrarea în spaţiul cultural european şi transformările sociale şi, în acelaşi timp, căutările în sensul unui regionalism critic.
Organizatori: Asociaţia Zeppelin pentru ediţia română a proiectului; o co-producţie a WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG – VIENNA INSURANCE GROUP şi Arhitekst Zagreb; comisari: Adolph Stiller, Vera Grimmer, Tadej Glažar, Maroje Mrduljaš, Andrija Rusan
Cu sprijinul: Muzeului Ţăranului Român, Administraţia Fondului Cultural Naţional
Partener: Cembrit. Sponsori principali: Final Distribution, Velux, Comisia Naţională pentru Investiţii. Sponsori: Rheinzink, Apla, Alukonigstahl, Kludi, Steelcase, Energobit, Bramac, Rigips, Bicau, Romstal, Cărtureşti.