Bucharest Architecture Biennale - 2004, 2006, 2008, 2010[EN] The Zeppelin team organized the 2004-2010 editions of the Bucharest Architecture Biennale, which travelled in 10 cities in the country later on, the competition-exhibitions of the most valuable Romanian works of architecture. During the 7 (2044-2011) years when the zeppelin team built the identity and the programme of the biennale, the number of entries in the competition, the visitors of exhibitions and the international exposure of the Romanian architecture production were constantly growing. The vision of zeppelin team was to open the discourse of architecture and the issues of the current production to a space of intercultural, cross-disciplinary dialogue, with a certain access to a cultivated audience. Given this context, it was important for the zeppelin team to create a wide related cultural programme, exhibitions and conferences placing the local production against wider cultural trends, opening thus the opportunity of understanding certain European/international directions in architecture. The importance of the architecture biennale grew from one edition to the next one, and the size and professional relevance of the event were greater and greater, so that, today, we can speak of a new generation of Romanian architecture.

BAB 2004
Organizers: Zeppelin team, Union of Architects in Romania, “Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning. Main sponsors: Carpatcement, Graphisoft, Delta Distribution. Sponsors: Knauf, Titan Mar, Stage Expert, Franke, Hewlett Packard, Wienerberger, Cotnari, Cărtureşti, National Housing Agency, National Investments Company, Ruukki

BAB 2006
Organizers: Zeppelin team, Union of Architects in Romania. Main sponsors: Henkel Bautechnik, Dupont România. Sponsors: Knauf, Velux, Bramac, MonsMedius, Delta Design, Hunter Douglas, Steelcase România, Isover, Lafarge, Xerox, Fakro. Event supported by: Bicau, Bucharest Sector 1 City Hall, Ministry of Culture and Cults, Administration of National Cultural Heritage, National Museum of Contemporary Art, National Investments Company, Embassy of Japan in Bucharest, Japan Foundation, Stage Expert

BAB 2008
Organizers: Zeppelin team, Union of Architects in Romania. Supported by: Museum of Romanian Peasant, National Museum of Contemporary Art, Bucharest City Museum, Administration of National Cultural Heritage, Czech Centre. Partner: Cembrit. Main sponsors: Final Distribution, Velux, National Investments Commission Sponsors: Rheinzink, Apla, Alukonigstahl, Kludi, Steelcase, Energobit, Bramac, Rigips, Bicau, Romstal, Cărtureşti

BAB 2010
Organizers: Zeppelin Association, Union of Architects in Romania. Supported by: Dutch Embassy, Polish Institute, National Museum of Contemporary Art, Administration of National Cultural Heritage, ERSE Foundation, Swiss Architecture Museum in Basel, Asirom, Austrian Cultural Forum, Quehenberger, Goethe Institute, Centre for Visual Introspection. Partner: Roca. Sponsors: Rockwool, Velux, Lafarge, FSB, Hafele, Knauf Insulation, Energobit Schreder, Egger, Fastius, Bang & Olufsen, BMW- official car of BAB 2010, Geze

[RO] Echipa Zeppelin a organizat ediţiile 2004-2010 ale Bienalei de Arhitectură de la Bucureşti, pe care le-a itinerat ulterior în 10 oraşe din ţară, expoziţiile-concurs ale celor mai valoroase lucrări de arhitectură românească. De-a lungul celor 7 (2004-11) ani în care echipa zeppelin a construit identitatea şi programul Bienalei, numărul de participări la concurs, vizitatorii expoziţiilor şi vizibilitatea internaţională a producţiei româneşti de arhitectură au fost într-o continuă creştere. Viziunea echipei zeppelin a fost aceea de a deschide discursul de arhitectură şi problematicile producţiei actuale către un spaţiu de dialog intercultural, multidisciplinar, cu o anumită accesibilitate către un public cultivat. În acest context, pentru echipa zeppelin a fost important să creeze un amplu program cultural conex, expoziţii şi conferinţe ce au pus producţia locală pe fundalul unor fenomene culturale mai ample, deschizând astfel posibilitatea înţelegerii unor direcţii europene/internaţionale în arhitectură. Importanţa Bienalei de arhitectură a crescut de la o ediţie la alta, amploarea evenimentului şi relevanţa lui profesională fiind din ce în ce mai mare, iar astăzi putem vorbi de o generaţie nouă a arhitecturii româneşti.

BAB 2004 Organizatori: echipa Zeppelin, Uniunea Arhitecţilor din România, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”. Sponsori principali: Carpatcement, Graphisoft, Delta Distribution. Sponsori: Knauf, Titan Mar, Stage Expert, Franke, Hewlett Packard, Wienerberger, Cotnari, Cărtureşti, Agenţia Naţională a Locuinţelor, Compania Naţională de Investiţii, Ruukki

BAB 2006
Organizatori: echipa Zeppelin, Uniunea Arhitecţilor din România. Sponsori principali: Henkel Bautechnik, Dupont România. Sponsori: Knauf, Velux, Bramac, MonsMedius, Delta Design, Hunter Douglas, Steelcase România, Isover, Lafarge, Xerox, Fakro. Eveniment organizat cu sprijinul: Bicau, Primăria sectorului 1 Bucureşti, Ministerul Culturii şi Cultelor, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Compania Naţională de Investiţii, Ambasada Japoniei la Bucureşti, Japan Foundation, Stage Expert

BAB 2008
Organizatori: echipa Zeppelin, Uniunea Arhitecţilor din România. Cu sprijinul: Muzeului Ţăranului Român, Muzeului National de Arta Contemporană, Muzeului Municipiului Bucureşti, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Centrului Ceh. Partener: Cembrit. Sponsori principali: Final Distribution, Velux, Comisia Naţională pentru Investiţii. Sponsori: Rheinzink, Apla, Alukonigstahl, Kludi, Steelcase, Energobit, Bramac, Rigips, Bicau, Romstal, Cărtureşti.

BAB 2010
Organizatori: Asociaţia Zeppelin, Uniunea Arhitecţilor din România. Cu sprijinul: Ambasada Olandei, Institutul Polonez, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Fundaţia ERSTE, Swiss Architecture Museum din Basel ,Asirom, Forumul Cultural Austriac, Quehenberger, Institutul Goethe, Centrul de Instrospecţie Vizuală. Partener: Roca. Sponsori: Rockwool, Velux, Lafarge, FSB, Hafele, Knauf Insulation, Energobit Schreder, Egger, Fastius, Bang & Olufsen, BMW- maşina oficială a BAB 2010, Geze.