Sensai (Japan)

exhibition of Japanese contemporary architecture/ expoziţie de arhitectură japoneză contemporană
8 November 2006 – 30 January 2007, National Museum of Contemporary Art, Bucharest[EN] Sensai, the word providing the title of the exhibition, a typical Japanese concept which could be translated as beauty, delicacy, subtlety, sophistication. It means human touch, delicate approach, craftsmanship and is, in a way, opposed to technology and industrial elements. The perspective is focused on the object of architecture as detailed, on the appropriate combination of materials, each one selected for its effect, on the setting and the emotions. Total balance and total appropriateness. A very simple and clean image, behind which sophisticated techniques hide, an immense care for the tiniest detail and, of course, a lot of planning. The Sensai character consists of appropriate answers, balance and poetry, the beauty of the empty space and the economy of language. About all those, and the way in which an extremely modern and valuable architecture can be produced, on the background of a discreet and summarized tradition was about the projects of the 10 participating architects: Taro Ashihara, Yasushi Horibe, Kazuo Iwamura, Chitoshi Kitara, Hiroshi Naito, Akira Sakamoto, Eizo Shiina, Yoshiji Takehara, Akira Watanabe and Ken Yokogawa.
Exhibition produced by: Japan Institute of Architects.
Organizers in Bucharest: Zeppelin team. Main sponsors: Henkel Bautechnik, Dupont România. Sponsors: Knauf, Velux, Bramac, MonsMedius, Delta Design, Hunter Douglas, Steelcase România, Isover, Lafarge, Xerox, Fakro.
Event supported by: Bucharest Sector 1 City Hall, Ministry of Culture and Cults, Administration of National Cultural Heritage, National Museum of Contemporary Art, National Investments Company, Embassy of Japan in Bucharest, Japan Foundation, Stage Expert.

[RO] Sensai, cuvântul care-a dat titlul expoziţiei, e un concept estetic tipic japonez şi s-ar putea traduce prin frumuseţe, delicateţe, subtilitate, sofisticare. Înseamnă atingere umană, apropiere delicată, meşteşug, şi e într-un fel opusul tehnologiei şi elementelor industriale. Perspectiva se concentrează asupra obiectului de arhitectură în detalii, asupra combinării adecvate de materiale, fiecare atent selectat pentru efectul lui, asupra atmosferei şi a emoţiilor. Echilibru total şi adecvare totală. O imagine foarte simplă şi curată, în spatele căreia se ascund tehnici sofisticate, o grijă enormă pentru cel mai insignifiant detaliu şi, desigur, foarte multă proiectare. Caracterul Sensai constă în răspunsuri potrivite, echilibru şi poezie, frumuseţea spaţiului gol şi economia limbajului. Despre toate acestea, despre felul în care se poate produce o arhitectură extrem de actuală şi valoroasă pe fundalul unei tradiţii discrete şi esenţializate a fost vorba în proiectele celor 10 arhitecţi expozanţi: Taro Ashihara, Yasushi Horibe, Kazuo Iwamura, Chitoshi Kitara, Hiroshi Naito, Akira Sakamoto, Eizo Shiina, Yoshiji Takehara, Akira Watanabe şi Ken Yokogawa.
Expoziție realizată de Japan Institute of Architects
Organizatori la București: echipa Zeppelin. Sponsori principali: Henkel Bautechnik, Dupont România. Sponsori: Knauf, Velux, Bramac, MonsMedius, Delta Design, Hunter Douglas, Steelcase România, Isover, Lafarge, Xerox, Fakro.
Eveniment organizat cu sprijinul: Primăria sectorului 1 Bucureşti, Ministerul Culturii şi Cultelor, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Compania Naţională de Investiţii, Ambasada Japoniei la Bucureşti, Japan Foundation, Stage Expert.