Catalan contemporary architecture

exhibition / expoziţie
16 November – 20 December 2004,
“Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning, Bucharest[EN] The exhibition focused on Catalonia and its architectural state-of-the-art architecture. We did not aim to have a division of style, since the trends and styles are least applicable in the Iberic Peninsula. The selection went along three categories: 1. members of the international elite – Carlos Ferrater, and the continuation of classical modernity, as opposed to the unclassifiable poetics of Eric Miralles 2. young promising architects - Manel Bailo, Rosa Rull, Jaime Coll, Judith Leclerc, Eric Massip, Angels Negre & Felix Solaguren, Miguel Roldan, Merce Berengue, Juan Trias de Bes – noted for their successful integration of external influences, the joy of experimenting, and the fertility of new themes – environment, urban explosion, new technologies, without the so trendy gratuities today 3. mixed teams of very young Romanian and Spanish architects: Elena Nedelcu – together with Lluis Gimenez Mateu and Justin Baroncea, together with Jordi Perramon, Victor Centellas and Horaci Sanchez.
Organizers: Zeppelin team, “Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning. Main sponsors: Carpatcement, Graphisoft, Delta Distribution. Sponsors: Knauf, Titan Mar, Stage Expert, Franke, Hewlett Packard, Wienerberger, Cotnari, Cărtureşti, National Housing Agency, National Investments Company, Ruuki

[RO] Expoziţia s-a concentrat asupra Cataloniei şi evoluţiilor sale arhitecturale de ultimă oră. N-a fost urmărită o împărţire pe stiluri, căci nicăieri încadrarea în curente şi maniere nu funcţionează mai puţin decât în Peninsula Iberică). Selecţia a urmat trei categorii: 1. membri ai elitei internaţionale - Carlos Ferrater, în continuarea modernităţii clasice, contrapusă poeziei inclasabile a lui Eric Miralles 2. tineri arhitecţi în plină afirmare - Manel Bailo, Rosa Rull, Jaime Coll, Judith Leclerc, Eric Massip, Angels Negre & Felix Solaguren, Miguel Roldan, Merce Berengue, Juan Trias de Bes – la care am remarcat reuşita integrare a influenţelor externe, bucuria experimentului şi fecunditatea noilor teme – ecologia, explozia urbană, noile tehnologii, fără gratuităţile atât de la modă azi 3. echipe mixte de foarte tineri arhitecţi români şi spanioli: Elena Nedelcu – în tandem cu Lluis Gimenez Mateu şi Justin Baroncea, în echipă cu Jordi Perramon, Victor Centellas şi Horaci Sanchez.
Organizatori: echipa Zeppelin, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”. Sponsori principali: Carpatcement, Graphisoft, Delta Distribution. Sponsori: Knauf, Titan Mar, Stage Expert, Franke, Hewlett Packard, Wienerberger, Cotnari, Cărtureşti, Agenţia Naţională a Locuinţelor, Compania Naţională de Investiţii, Ruukki