3J40 (Japan)

exhibition of contemporary Japanese architecture / expoziţie de arhitectură japoneză contemporană
curators: Cosmina Goagea and Atsuro Osada
16 June - 7 July 2005, National Museum of Contemporary Art, Bucharest[EN] Three young architects under 40: Kumiko Inui – one of the most talented promising architects, Naoyuki Nagata – outstanding in house design and Tomio Mabuchi – a very discreet architect so far, member of an entreprenorial team with over 10,000 people. The key component in their way of approaching architecture is that they all started with art and design. Also, they share a similar perspective on architecture, both committed and relaxed. The 3j40 exhibition present their experience over the last couple of years and the case of valuable urban interventions, produced as an alternative to what was built in a critical time in the history of Japan. Given the EU accession status, Romanian cities undergo dramatic and fast changes, similar to those suffered by the Japanese cities in between 1960 and 1980. The exhibition was also an invitation for architects, building investors and other Romanain stakeholders, to become aware of the complex impact of their actions on the long run and to take responsibility for any action carried out in a city.
Organizer: echipa Zeppelin. Co-organizer: Muzeul Naţional de Artă Contemporană. Supported by the Japanese Embassy in Bucharest. Partner: Carpatcement

[RO] Trei arhitecţi japonezi sub 40 de ani: Kumiko Inui - una dintre cele mai talentate arhitecte nipone în ascensiune, Naoyuki Nagata – care excelează în proiectarea de locuinţe, şi Tomio Mabuchi - un arhitect foarte discret până acum, membru al unei echipe de antreprenoriat cu peste 10.000 de angajaţi. Esenţial pentru modul lor de a face arhitectură e faptul că toţi şi-au început cariera în artă şi design. Totodată îi uneşte o perspectivă similară asupra arhitecturii, în acelaşi timp implicată şi detaşată. Expoziţia 3j40 prezintă experienţa pe care ei au acumulat-o în ultimii ani şi situaţia unor intervenţii urbane de foarte bună valoare, realizate ca alternativă la ceea ce s-a construit într-o perioadă critică din istoria Japoniei. În contextul aderării la UE, oraşele româneşti suferă schimbări dramatice şi rapide, asemănătoare celor la care au fost supuse oraşele japoneze între 1960 şi 1980. Expoziţia a fost şi o invitaţie pentru arhitecţi, investitori în construcţii şi alţi decidenţi români să conştientizeze complexitatea impactului pe care îl au pe termen lung acţiunile lor şi să-şi asume responsabilitatea pentru orice gest înfăptuit în oraş.
Organizator: echipa Zeppelin. Co-organizator: Muzeul Naţional de Artă Contemporană. Cu sprijinul Ambasadei Japoniei la Bucureşti. Partener: Carpatcement