Seek.02, by Neutral

screening of a film produced by Neutral ((UK)
15 and 16 September 2005, Revolution Square, Bucharest[EN] An experimental film about the contemporary city seen as a global entity, creation of the British group, Neutral. Images shot in two different cities, London and Bombay, are combined, mixed or superimposed, common places are explored, placed in contradiction or highlighted, deliberately avoiding geographical sources and outlining a weird experience of modern living. The film explores the subjective perceptions of a global urbanity, plays with the imagination, expectations and prejudices of the audience. The images of urban flows are combined in an elaborate choreography and a complex setting, using music as a driving force. The spontaneous slow down of the flows increases the attention and selective perception of urban elements. Neutral produces digital creations for the top names of contemporary architecture: Zaha Hadid, Herzog de Meuron, David Chipperfield. The screening took place in the Revolution Square, part of the George Enescu Festival.
Organizer: Zeppelin team;
Partners: Architects Chamber of Romania, British Council

[RO] Un film experimental despre oraşul contemporan văzut ca o entitate globală, creaţie a grupului britanic Neutral. Imaginile filmate în două oraşe diferite, Londra şi Bombay, sunt combinate, amestecate sau juxtapuse, locurile comune sunt explorate, puse în contradicţie sau subliniate, ocultând în mod deliberat sursele geografice şi conturând o experienţă stranie a locuirii contemporane. Filmul sondează percepţiile subiective ale unei urbanităţi globale, se joacă cu imaginaţia, aşteptările şi preconcepţiile spectatorilor. Imaginile fluxurilor urbane se combină într-o coregrafie elaborată şi o atmosferă complexă, folosind muzica drept forţă motrice. Încetinirea spontană a fluxurilor măreşte atenţia şi percepţia selectivă a elementelor urbane. Grupul Neutral realizează creaţii digitale pentru cele mai faimoase nume ale arhitecturii contemporane: Zaha Hadid, Herzog de Meuron, David Chipperfield. Proiecţia filmului a avut loc în Piaţa Revoluţiei, în cadrul Festivalului George Enescu.
Organizator: echipa Zeppelin;
Parteneri: Ordinul Arhitecţilor din România, British Council.