Diego Ferrari (UK)

photography exhibition / expoziţie de fotografie
1 - 16 September 2005, Mincu House, headquarters of the Romanian Order of Architects, Bucharest[EN] Its photos, apparently colages or easily digitally completed special effects, are made with a 35 mm single-use camera, chap, easile changed, so that a a set of images, usually three, can be mixed up. By disconnecting the automatic mechanism adjusting the diaphragm and the movement of the film, Ferrary controls manually the exposure time and may connect between them the different perspectives, covering the already exposed film surface.
Diego Ferrari’s photos first explore the way in which invest the space, living in it. From early devices to most recent photographs, he focused on the subtle changes of meaning given by the change of light, the multiple perspectives focused in a frame, the mix between visible interiors and the invisible ones, and the exageration of details of architectural and human shapes. For him, the space is never a neutral scene on which humans carry out their activities. He sees it rather as an active force to change and which is changed by our actions.
Organizer: Zeppelín team
Partners: Architects Chamber of Romania, British Council

[RO] Fotografiile sale, aparent colaje sau trucaje lesne de realizat digital, sunt realizate cu ajutorul unui aparat foto de 35 mm de unică folosinţă, ieftin, uşor modificat, astfel încât un număr de imagini, de obicei trei, să fie contopite. Disconectând mecanismul automat ce reglează diafragma şi rulajul filmului, Ferrari controlează manual durata de expunere şi poate lega între ele perspective diferite acoperind suprafaţa de film deja expusă. Fotografiile lui Diego Ferrari investighează în primul rând felul în care investim prin locuire spaţiul. De la instalaţiile timpurii la seriile mai recente de fotografii, el s-a concentrat pe schimbările subtile de sens date de transformarea luminii, multiplele perspective concentrate într-un singur cadru, jocul dintre interioarele vizibile şi cele invizibile şi pe exagerarea detaliilor formelor arhitecturale şi umane. Pentru el, spaţiul nu e niciodată o scenă neutră pe care oamenii îşi desfăşoară activităţile. Îl înţelege mai degrabă ca pe o forţă activă care transformă şi e transformată de acţiunile noastre.
Organizator: echipa Zeppelin
Parteneri: Ordinul Arhitecţilor din România, British Council