Magic Blocks 2009 - book

bilingual edition / carte [EN / RO][EN] Scenarios for the collective housing from the socialist period in Bucharest.
A book edited by Zeppelin. Editors: Ștefan Ghenciulescu, Constantin Goagea, Kai Vockler.
ISBN 978-973-0-06942-6.

[RO] Scenarii pentru blocurile din perioada socialistă în București
O carte despre probleme sociale și culturale, despre arhitectură și spaţiu public, despre economie și comunitate, despre identitate și, mai ales, despre energia și potenţialul acestor ansambluri. După o privire de ansamblu asupra Bucureștiului ca studiu de caz, sunt propuse idei și principii pentru o strategie de regenerare precum și soluţii posibile pentru câteva locuri reprezentative.
Cartea este editată de Zeppelin. Editori: Ștefan Ghenciulescu, Constantin Goagea, Kai Vockler.