Magic Blocks 2009 - exhibitions

in Berlin, Bucharest, Moscow[EN] The results of the first stage of the Magic Blocks programme (studycases, ideas, principles and possible solutions for a complex reviving strategy of the housing areas in the socialist era) were the theme of three international exhibitions: in Berlin, at AedesLand, Savignyplatz (8 September – 29 October 2009), then in Bucharest, (9-26 November 2009) at the Museum of the Romanian Peasant, Aquarium hall, and in Moscow (26-30 may 2010) part of the Moscow ARCH International Architecture and Design Biennale.
Initiative and management: Archis Interventions, Zeppelin, Point4.
Partners: ATU, Space Sytax Romania, Hackenbroich Architekten, Platform 9,81
Project funded by the Romanian Cultural Institute through the CANTEMIR Programme.
The project was supported by: ERSTE Foundaiton, Union of Romanian Architects (based on the funding from the architecture stamp tax), Austrian Cultural Forum, Wienerberger, BCR, Embassy of the Netherlands.

[RO] Rezultatele primei etape a programului Magic Blocks (studii de caz, idei, principii şi soluţii posibile pentru o strategie de regenerare complexă a cartierelor de locuinţe din perioada socialistă) au făcut obiectul a trei expoziţii internaţionale: în Berlin, la AedesLand, Savignyplatz (8 septembrie – 29 octombrie 2009), apoi în Bucureşti (9-26 noiembrie 2009) la Muzeul Ţăranului Român, sala Acvariu, şi la Moscova (26 - 30 mai 2010), în cadrul Bienalei internaţionale de arhitectură şi design ARCH Moscow.
Iniţiativă şi coordonare: Archis Interventions, Zeppelin, Point 4.
Parteneri: ATU, Space Syntax România, Hackenbroich Architekten, Platforma 9,81
Proiect finanţat de Institutul Cultural Român prin Programul Cantemir
Proiectul este susţinut de către: ERSTE Foundation, Uniunea Arhitecţilor din România (prin intermediul fondurilor din taxa pe timbrul de arhitectură), Forumul Cultural Austriac, Wienerberger, BCR, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos.