Magic Blocks 2010 - research

+ urban planning project, Bucharest[EN] Following the project started in 2009, the team focused the research activities on the grand boulevards with blocks from the socialist era and the waste areas behind them, to find out solutions and draw up a strategy to turn those nobody’s lands into genuine public spaces and use them as components of activating the historical city behind the concrete curtain. The historical boulevard Calea Moşilor which developed a lot in the ‘80s was selected as a studycase. The proposed strategy develops the principles of an intervention area (a new public space), an opening of the concrete curtain through a series of public functions and a regulation system to foster investments and the improvement of life in the area. The project defines three types of areas: an intervention one, to cover the space left free behind the rows of blocks and which can be changed into a system of public places through a series of modernizing actions managed by the administration; a protection area which coincides, mostly, with the protected historical area; between them, a buffer zone, made of the old streets, the lots and the private buildings whose development needs to comply with urban planning regulations. Those will contribute to save the protection area through attracting those interested to build to the buffer zone, and investments (private and public) in commercial spaces, community services, garages etc. will contribute to improve the quality of the public space and the life of the locals.

The project was selected as finalist at the VII-th edition of the European Prize for Urban Public Space, organised by Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, among 347 submitted projects from 36 european contries.

Project authors: Zeppelin Association, Point4, Archis Interventions, Hackenbroich Architekten, in cooperation with ATU, Space Syntax România, StudioBASAR, Platforma 9.1.
Supported by: Erste Stiftung, Administration of National Cultural Heritage, Union of Romanian Architects, Goethe Institut. Partner: Roca.

[RO] cercetare şi proiect urbanistic, Bucureşti
În continuarea proiectului iniţiat în 2009, echipa şi-a concentrat activităţile de cercetare asupra marilor bulevarde cu blocuri din perioada socialismului şi a maidanelor din spatele acestora, pentru identificarea unor soluţii şi elaborarea unei strategii de transformare a acestor locuri ale nimănui în spaţii publice veritabile şi folosirea lor ca elemente de activare a oraşului istoric din spatele cortinei de beton. A fost ales, ca studiu de caz, istoricul bulevard Calea Moşilor, care s-a dezvoltat puternic în anii ’80. Strategia propusă dezvoltă principiile unei zone de intervenţie (un nou spaţiu public), o deschidere a cortinei de beton printr-o serie de funcţii publice şi un sistem de reglementare care va favoriza investiţiile şi îmbunătăţirea vieţii din zonă. Proiectul defineşte trei tipuri de zone: una de intervenţie, care să acopere spaţiul rămas liber din spatele şirurilor de blocuri şi care poate fi transformată într-un sistem de spaţii publice printr-o serie de acţiuni de modernizare conduse de organele administrative; o zonă de protecţie, care coincide în mare cu zona istorică protejată; între acestea, o zonă tampon, constituită din străzile vechi, loturile de teren şi clădirile private, a căror dezvoltare trebuie să se realizeze conform unor reglementări urbanistice. Acestea vor contribui la salvarea zonei de protecţie prin atragerea celor interesaţi să construiască spre zona-tampon, iar investiţiile (private şi publice) în spaţii comerciale, servicii comunitare, garaje etc vor contribui la îmbunătăţirea calităţii spaţiului public şi vieţii locuitorilor.

Proiectul Magic Blocks a fost finalist la cea de-a VII-a ediţie a Premiilor Europene pentru Spaţii Publice, organizată de Centrul de Cultură Contemporană din Barcelona, la care au participat 347 de proiecte din 36 de ţări europene.

Autorii proiectului: Asociaţia Zeppelin, Point4, Archis Interventions, Hackenbroich Architekten, în cooperare cu ATU, Space Syntax România, StudioBASAR, Platforma 9.1
Cu sprijinul: Erste Stiftung, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Uniunea Arhitecţilor din România, Goethe – Institut. Partener: Roca.