Mogosoaia Bridge / Podul Mogoşoaiei

temporary pavement on Calea Victoriei, Bucharest, 2008

by Point4 & Zeppelin team: Justin Baroncea, Jean Craiu, Radu Enescu, Ştefan Ghenciulescu, Constantin Goagea, Carmen Popescu. Project Development: Raluca Marţiş[EN] The ensemble of public and residual urban spaces, known as the “Revolution Square”, was the theme of several grand, ambitious proposals that just for such reasons are still drafts. For the time being, we have to live with this unfriendly chaos, a non-public space stretching along the most famous axis of the capital.
The Victoria Road, from the Hilton Hotel to Kretzulescu Church has become a delta swarming with parked or driving cars. People have to swim around them in a space lacking any coherence.
Our proposal defines the course of Victoria Road by separating the parking lots in front of the Athenaeum, the “Cina” restaurant, and National Library. This is done through a wooden pavement. It will help the pedestrians to cross the area naturally, and reconnect the Athenaeum Square, the space in front of the Cina, Palace Square and Revolution Square into a coherent ensemble. Last but not least, it re-reads symbolically the history of the axis: Calea Victoriei used to be called “the Mogoşoaia Bridge” until the late 19th century, as it was paved with wooden trunks.
Technically, we propose a simple, modular and quite cheap system, easy to put together and disassemble. A wooden “deck” is hooked between prefabricated concrete kerbs and set on the road.
A prototype (done with the help of Ecolemn) was set in front of the Cărtureşti Bookshop, on Arthur Verona Street to prove the efficiency of the project.

[RO] trotuar provizoriu pe Calea Victoriei, Bucureşti
Ansamblul de spaţii publice şi reziduuri urbane numit generic „Piaţa Revoluţiei” a fost subiectul unor propuneri ambiţioase dar care, tocmai din cauza dimensiunilor proiectelor şi a implicaţiilor, au rămas numai pe hârtie. Deocamdată rămâne acelaşi hău neprietenos, un non-spaţiu public pe cea mai prestigioasă axă a Bucureştiului.
Cursul Căii Victoriei, de la Hotelul Hilton şi până în dreptul Bisericii Kretzulescu, se revarsă într-o deltă de maşini. Pietonii se risipesc printre maşinile parcate sau în mişcare, care fac să se piardă coerenţa spaţiului public şi profilul căii propriu-zise.
Propunerea noastră încearcă să delimiteze „cursul” Căii Victoriei de parcările situate în faţa Ateneului, a restaurantului Cina şi a Bibliotecii Naţionale. Instrumentul acestei delimitări îl constituie un trotuar modular din lemn. Acesta va ajuta pietonii să traverseze în mod firesc „zona” şi va (re)articula într-un ansamblu Piaţa Ateneului, spaţiul din faţa restaurantului Cina, Piaţa Palatului şi Piaţa Revoluţiei. Nu în ultimul rând, este vorba şi de o reinterpretare simbolică a „Podului Mogoşoaiei”.
Din punct de vedere tehnic este vorba despre un sistem simplu, ieftin, modular, uşor de montat şi demontat. Un „deck” de lemn prins între borduri prefabricate din beton se aşează peste asfalt.
Un prototip al trotuarului (realizat cu sprijinul Ecolemn) a fost amplasat în faţa librăriei Cărtureşti de pe str. Arthur Verona, pentru a demonstra realismul proiectului.