Remix! 2007

exhibition in Basel and Bucharest[EN] The interactive project representing Romania at the 10th edition of the Venice Biennale in 2006, where it had 50,000 visitors and 3,500 active participants, was presented in 2007 to the Basel audience (in November, at the Swiss Museum of Architecture, under a great festival dedicated to Romania, Culturescapes) and in Bucharest (June 2007, Dalles Hall). Basically, a model of a sociological, urban planning and architecture study designed as a game, meant to shape active participation, the decision in the development trends, a call for reactions, opinions and solutions, presenting the issue of cohabitation, the confrontation of ideas, sorting out wishes and personal visions about the city and urbanity. Which talks about the good and the social interest.
Organizers: Zeppelin team. Partners: Carpatcement, Velux, Robstone, Association of National Cultural Heritage. Sponsor: Mons Medius. Supported by: National Art Museum of Romania.
  
[RO] Proiectul interactiv care a reprezentat România la a 10-a ediţie a Bienalei de la Veneţia, din 2006, unde-a avut 50.000 de vizitatori şi 3500 de participanţi activi, a fost prezentat în 2007 publicului din Basel (în noiembrie, la Muzeul Elveţian de Arhitectură, în cadrul unui amplu festival dedicat României, Culturescapes) şi Bucureşti (iunie 2007, Sala Dalles). În esenţă, un model de studiu sociologic, urbanistic şi de arhitectură sub forma unui joc, menit să modeleze implicarea activă, decizia în privinţa tendinţelor de dezvoltare, un apel la reacţii, păreri şi soluţii, care pune problema coabitării, a confruntării de idei, a soluţionării dorinţelor şi viziunilor personale despre oraş şi urbanitate. Care vorbeşte despre binele şi interesul social.
Organizatori: echipa Zeppelin. Parteneri: Carpatcement, Velux, Robstone, Asociaţia Fondului Cultural Naţional. Sponsor: Mons Medius. Cu sprijinul: Muzeului Naţional de Artă al României.