Jukebox City

exhibition / expoziţie
18.10. – 18.11. 2007, met-room Gallery, Barcelona[EN] An exhibition of Bucharest architecture presented in Barcelona. Apparently, our capital is a colage of fragments, a place of colission of architectures and identities; actually, an incredible laboratory of modernity. There is no stand of the trends of the last two centuries which could not be identified there, where a Balcan original background coabitates, an original interpretation of metropolitan models of the 19th century, an European heritage of interwar modern architecture, the grateast totalitarian operation in Europe and, finally, a frenetic and fragmented development following the collapse of dictatorship. The Jukebox City title takes over the metaphor of a juke-box – hits from various times apparently in disorder, but with themes and genres structuring discreetly the general collection. The exhibition, organized in 5 sections, was designed as a system of objects and installations set up freely in various spacs, the visitor being stimulated to discover and interact with the city and the works of architecture. For instance, in the first section – the Layers of the City – the movement of a toy car along the plan moved a projection on the wall – a colage of pictures on the real route: a digital walk on a route where old churches, buildings of a fin de siecle, interwar modernism or the ‘60s and gigantic ceausist interventions mix together.
Organizers: Zeppelin team, Scalae ED, Fundaţia Met.Room. Partner: Romanian Chamber of Architects.
Project funded by the Ministry of Cultures and Cults in Romania

[RO] O expoziţie cu arhitectura Bucureştiului prezentată în Barcelona. Aparent, capitala noastră e un colaj de fragmente, un loc al coliziunilor de arhitecturi şi identităţi; în fapt, un incredibil laborator al modernităţii. Nu există ipostază a evoluţiilor ultimelor două secole care să nu se regăsească aici, unde coabitează un fond originar balcanic, interpretarea originală a modelelor metropolitane de secol XIX, patrimoniu european de arhitectură modernistă interbelică, cea mai mare operaţie totalitară realizată în Europa şi, în fine, dezvoltarea frenetică şi fragmentară ce a urmat prăbuşirii dictaturii. Titlul de Jukebox City preia metafora tonomatului – hituri din diferite epoci aşezate aparent în dezordine, dar cu teme şi genuri ce structurează discret colecţia generală. Expoziţia, structurată în 5 secţiuni, a fost gândită ca un sistem de obiecte şi instalaţii aşezate liber în diferite spaţii, vizitatorul fiind stimulat să descopere şi să interacţioneze cu oraşul şi cu operele de arhitectură. De exemplu, în prima secţiune - Straturile Oraşului, mişcarea unei maşinuţe de jucărie de-a lungul planului deplasa o proiecţie pe perete – un colaj de poze de pe traseul real: o plimbare virtuală pe un traseu pe care se juxtapun biserici vechi, clădiri de sfârşit de secol, modernism interbelic sau de anii ’60 şi giganticele intervenţii ceauşiste.
Organizatori: echipa Zeppelin, Scalae ED, Fundaţia Met.Room. Partener: Ordinul Arhitecţilor din România
Proiect finanţat de Ministerul Culturii şi Cultelor din România.