Hyperlocked

art installation by Radu Comşa
17 Cct – 15 Nov 2008, Museum of Romanian Peasant, Bucharest[EN] The Hyperlocked installation was designed to function as a support to introduce the Hiperbolism in circulation, which could define an architectural trend at the end of the 20th century and featuring an exhaustive use of succession of spherical and hyperbolical surfaces. Following a prolonged modernism and decorative and historicist post-modern exaggerations, the purely geometrical, Neo-Euclidian, reaction, seems to have smoothened its path for success with the audience and the critics, though the stakes are only visual, with no inherent functionality. The succession of spherical and hyperbolical surfaces on an architectural volume is exclusively the result of digital modelling, such designs have no organic connotation, de names of “biomorphism” or “new organic trend” being, therefore, inappropriate. The installation presented as a first premiere the material prototype of interwoven hyperbolic fabrics, in which the asymptotic lines of the inner fabric are determined by the positioning in the discreet network of the exterior one. Such an image has not been created, as a three-dimension, before, being possible only virtually, on the screen of a monitor.
Organizers: echipa Zeppelin. Supported by: Museum of Romanian Peasant, Administration of National Cultural Heritage. Partner: Cembrit. Main sponsors: Final Distribution, Velux, National Investments Commission. Sponsors: Rheinzink, Apla, Alukonigstahl, Kludi, Steelcase, Energobit, Bramac, Rigips, Bicau, Romstal, Cărtureşti.

[RO] Instalaţia Hyperlocked a fost creată pentru a servi drept suport pentru introducerea în circulaţie a termenului de Hiperbolism, care ar putea defini o tendinţă arhitecturală apărută la finele secolului XX şi caracterizată de folosirea exhaustivă a succesiunilor de suprafeţe sferice şi hiperbolice. După un modernism mult lungit şi după exagerările postmoderne ornamentale şi istoriciste, reacţia pur geometrică, neeuclidiană, pare să-şi fi netezit calea pentru succes la public şi critică, deşi miza e doar vizuală, fără funcţionalitate intrinsecă. Succesiunea de suprafeţe sferice şi hiperbolice pe un volum arhitectural este exclusiv rezultatul modelării digitale, astfel de creaţii nu mai au nicio conotaţie organică, denumirile de „biomorfism“ sau „noul curent organic“ fiind, aşadar, improprii. Instalaţia a prezentat în premieră absolută prototipul material al unor pânze hiperbolice întreţesute, în care liniile asimptotice ale pânzei interioare sunt determinate de poziţionarea în reţeaua discretă a pânzei exterioare. O astfel de imagine nu mai fusese, anterior, creată tridimensional, fiind posibilă până acum doar virtual, pe ecranul monitorului.
Organizatori: echipa Zeppelin. Cu sprijinul: Muzeului Ţăranului Român, Administraţia Fondului Cultural Naţional. Partener: Cembrit. Sponsori principali: Final Distribution, Velux, Comisia Naţională pentru Investiţii. Sponsori: Rheinzink, Apla, Alukonigstahl, Kludi, Steelcase, Energobit, Bramac, Rigips, Bicau, Romstal, Cărtureşti.