Revista Arhitectura, 1999-2010

publishing / proiect editorial[EN] The three members of Zeppelin editorial board (Constantin Goagea, Cosmina Goagea & Ştefan Ghenciulescu) have participated to the creation of several Romanian architectural publications: the on-line magazine Virtualia, the Romanian edition of Octogon magazine, and the re-invention in 1999 of Arhitectura magazine (founded 1906) and its regular publication until 2010 (90 issues). Starting with 2011, the team continued to publish an architectural magazine under the name of Zeppelin (Architecture. Space. Ideas). Given the complete team, program and format continuity, the first issue of Zeppelin was numbered 91.

[RO] Cei trei membri ai colegiului redacţional Zeppelin (Constantin Goagea, Cosmina Goagea şi Ştefan Ghenciulescu) au participat la crearea mai multor publicaţii româneşti de arhitectură: revista online de filosofie a spaţiului Virtualia, ediţia românească a revistei Octogon şi reinventarea, în anul 1999, a revistei Arhitectura (fondată în 1906) şi editarea sa regulată până în anul 2010 (90 de ediţii). Începând cu anul 2011, echipa şi-a continuat activitatea de publicare a unei reviste sub numele Zeppelin (Arhitectură. Spaţii. Idei). Dată fiind continuitatea completă de echipă, program şi format, prima apariţie Zeppelin (ianuarie-februarie 2011) a primit numărul 91.