Rien ne va Plus (Netherlands)

exhibition / expoziţie
16 September – 21 November, 2010, Pavilion Unicredit – centre for contemporary art and culture, Bucharest[EN] The exhibition presents the impact of the economic, environmental and generation crisis over architecture and the way to approach the complexity of those issues to set up a future outline. “Rien ne va Plus” started as a research project with the starting point that we are the witnesses of a triple crisis: an economic one, connected to the estate speculations, another one, the environmental one, connected to unprecedented climatic changes and, finally, that of generations. The exhibition compiled texts, images and data on those, with no clear distinction – which texts are part of which crisis. The phrase “Rien ne va Plus” comes from the roulette. It literally stands for the moment when all bets are made, the moment of suspense between the results. Literally, “Rien ne va Plus” is the moment when everything stops.

An exhibition made by Powerhouse Company (the Netherlands).
Organizers in Bucharest: Zeppelin Association and Pavilion Unicredit.
Supported by: Embassy of the Netherlands, Pavilion Unicredit, Administration of the National Cultural Heritage. Partner: Roca. Sponsor: Hansen.

[RO] Expoziţia înfăţişează impactul crizei economice, ecologice şi generaţionale asupra arhitecturii şi modul de abordare a compexităţii acestor probleme pentru a crea o schiţă de viitor. „Rien ne va Plus” a început ca un proiect de cercetare având ca punct de plecare afirmaţia că suntem martorii unei triple crize: una economică, legată de specula imobiliară, una de mediu, legată de schimbări climatice fără precedent şi, în fine, una a generaţiilor. În cadrul expoziţiei au fost compilate texte, imagini şi date despre acestea, fără a face o distincţie clară – care texte corespund fiecărei crize. Termenul „Rien ne va Plus” provine de la ruleta de joc. Se referă la momentul în care toate pariurile s-au făcut, momentul de suspans înaintea rezultatului. Literal, „Rien ne va Plus” e momentul în care totul stagnează.
O expoziție realizată de Powerhouse Company (Olanda).
Organizatori la București: asociația Zeppelin și Pavilion Unicredit.
Cu sprijinul: Ambasada Olandei, Pavilion Unicredit, Administraţia Fondului Cultural Naţional. Partener: Roca. Sponsor: Hansen.