Rudolf Fränkel’s urban architecture

a monographic exhibition / expoziţie monografică
29 oct. - 30 nov. 2008, MNAC – galeria ¾, Bucharest National Theatre[EN]
The exhibition aimed to make known the works of an exceptional architect, but far too little known. Rudolf Fränkel was born and worked early in Germany. In 1933, following the Nazi, he emigrated and settled in Bucharest, from where he emigrated again to England in 1937. After the war, he finally settled in the United States. The exhibition had three sections: the first, dedicated to Fränkel’s works in general, with parallels between his activity in Germany and that in Romania. The main section covered the most important work in Berlin, the Atlantic garden-quarter, as well as its restoration by bfstudio-Architekten office – a model of urban revitalization and resurrection of a metropolitan spirit. A vital model for a city such as Bucharest, whose exceptional modernist heritage, fully ignored by the society and cultural elites, is to be irreparably damaged. The third illustrated the progress of Fränkel’s works in the last 70 years. The photographic reading of Iosif Kiralyi goes beyond the documentary aim, reforming the greatness and the decline of the modernist dream in Bucharest.
Organizers: bfstudio-Architekten in Berlin and Goethe Institute at Bucharest with Zeppelin team

[RO] Expoziţia şi-a propus popularizarea operei unui arhitect excepţional, însă mult prea puţin cunoscut. Rudolf Fränkel s-a născut şi a lucrat în prima parte a vieţii în Germania. În 1933, după instaurarea nazismului, a emigrat şi s-a stabilit la Bucureşti, de unde a emigrat iar în 1937 spre Anglia. După război s-a stabilit definitiv în Statele Unite. Expoziţia a avut trei secţiuni: prima, dedicată în general operei lui Fraenkel, stabilea paralele între activitatea din Germania şi cea din România. Secţiunea centrală conţinea cea mai importantă lucrare din Berlin, cartierul-grădină Atlantic, precum şi restaurarea sa de către biroul bfstudio-Architekten - un model de revitalizare urbană şi de reînviere a unui spirit metropolitan. Model esenţial pentru un oraş ca Bucureştiul, al cărui excepţional patrimoniu modernist, complet ignorat de societate şi de elitele culturale, se află pe cale de deteriorare iremediabilă. A treia secţiune ilustra evoluţia operelor lui Fränkel în ultimii 70 de ani. Lectura fotografică a artistului Iosif Kiralyi depăşeşte scopul documentar, transfigurând măreţia şi declinul visului modernist în Bucureşti.
Organizatori: bfstudio-Architekten din Berlin şi Institutul Goethe din Bucureşt cu echipa Zeppelin.