Small ideas for a big city

exhibition & conference / expoziţie şi conferinţă
17.10 – 15.11.2008, Museum of Romanian Peasant, Aquarium hall, Bucharest[EN] The exhibition promoted 16 alternative projects to improve public spaces in Bucharest. Small ideas, costwise, which could truly improve the quality of life for communities and certain urban situations. Designed by the members of the organization and by young invited architects, the proposals submitted to authorities and the wide audience addressed various places, from abandoned sites to the great housing neighbourhoods, and spaces in the heart of the historical centre. The key requirement was the denial of the utopia and the invention of solutions with a very low budget, which could soon applied and turn into model-interventions: no wast, excessive demolitions and grand constructions, but with a well defined target, we can make the life in our cities bearable. Part of those projects went, meanwhile, into more advanced stages. The project aimed to support a slow administration, promote professionals, theoretical models and fast working strategies.
Organizers: Zeppelin team. Supported by: Museum of Romanian Peasant, Administration of National Cultural Heritage. Partner: Cembrit. Main sponsors: Final Distribution, Velux, National Investments Commission. Sponsors: Rheinzink, Apla, Alukonigstahl, Kludi, Steelcase, Energobit, Bramac, Rigips, Bicau, Romstal, Cărtureşti.

[RO] Idei mici pentru un oraş mare
Expoziţia a promovat 16 proiecte alternative pentru îmbunătăţirea spaţiilor publice din Bucureşti. Idei mici, în privinţa costurilor, care ar putea ameliora semnificativ calitatea vieţii unor comunităţi şi anumite situaţii urbane. Elaborate de membrii organizaţiei şi tineri arhitecţi invitaţi, propunerile adresate autorităţilor şi publicului larg vizau locuri diverse, de la terenuri abandonate în marile cartiere de blocuri, la spaţii din inima centrului istoric. Cerinţa esenţială a fost refuzul utopiei şi inventarea unor soluţii cu buget foarte redus, care să poată fi puse rapid în practică şi să capete valoare de operaţii-model: fără risipă, demolări excesive şi construcţii de mare amploare, dar cu o ţintă bine precizată, putem face viaţa oraşelor noastre suportabilă. O parte dintre aceste proiecte au intrat între timp în faze mai avansate. Proiectul şi-a propus să ofere suport unui sistem administrativ lent, să promoveze profesionişti, modele teoretice şi strategii de lucru rapide.
Organizatori: echipa Zeppelin. Cu sprijinul: Muzeului Ţăranului Român, Administraţia Fondului Cultural Naţional. Partener: Cembrit. Sponsori principali: Final Distribution, Velux, Comisia Naţională pentru Investiţii. Sponsori: Rheinzink, Apla, Alukonigstahl, Kludi, Steelcase, Energobit, Bramac, Rigips, Bicau, Romstal, Cărtureşti.