Urban Report - platform


[EN] Urban Report is a cross-culture research, gathering theories and critical discourses about the contemporary urban phenomena and architecture in 4 countries: Romania, Hungary, Serbia & Bulgaria.

This collaboration platform is realized by a group of professors, researchers, practioners, members of independent organisations and academic institutions. We would like to thank to all friends and media partners for their support.
Echipa: Ivan Kucina, Todor Atanasov, Peter Torniov, Miklós Péterffy, Samu Szemerey, Ştefan Ghenciulescu, Cosmina Goagea, Constantin Goagea.
Instituţii partenere: BINA, SAW, ZEPPELIN, KEK, Transformatori.
Project financed by: Romanian Cultural Institute in the frame of the Cantemir program, Administration of the National Cultural Fund and Romanian Chamber of Architects.


[RO] Urban Report e un studiu cross-culture ce reuneşte teorii şi discursuri critice despre fenomenul urban contemporan şi arhitectura din 4 ţări: România, Ungaria, Serbia şi Bulgaria.

Aceasta platformă este realizată de un grup de profesori, cercetători independenţi, practicieni aparţinând unor organizaţii independente şi insituţii academice.
Echipa: Ivan Kucina, Todor Atanasov, Peter Torniov, Miklós Péterffy, Samu Szemerey, Ştefan Ghenciulescu, Cosmina Goagea, Constantin Goagea
Instituţii partenere: BINA, SAW, ZEPPELIN, KEK, Transformatori.
Proiect finanţat de: Institutul Cultural Român prin programul Cantemir, Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Ordinul Arhitecţilor din România.