Urban Report - conferences

May-December 2011, Belgrade, Budapest, Sofia[EN] The first conference at the launch of the #1 Urban Report volume part of the Belgrade International Architecture Week took place on 11 May 2011. The event, hosted by Belgrade City Museum, covered a presentation of the platform and programme delivered by Constantin Goagea, a conference on the Serbian contribution and its relevance in the project delivered by Ivan Kucina and two screenings (Looking for Oktober and Balkanized Deutsche Bank).

The next event, taking place on 5 November 2011 part of Sofia Architecture Wee, was at the Peform Business Canter: a project presentation (topics, network, correspondents) and of #2 Urban Report volume, delivered by Ştefan Ghenciulescu, and “The Limits of the Balkans” round table.

The third event took place at Ludwig Museum of Contemporary Art in Budapest on 2 December 2011, and included the following presentations: Miklos Peterffy about the project, topics and Urban Report network, Constantin Goagea about #3 volume (“Pioneers of emerging practices”; examples of urban practice and activation in the 4 participating countries in the project), Janos Vagi – Go Vorosto, a project of community building, Samu Szemerey – about the Yona Friedman exhibition open at Ludwig Museum, in connection with Urban Report topics, and a free debate, moderated by Samu Szemerey, on the transition and its meaning in the Balkans.

Organizer: Zeppelin team
Project funded by: Romanian Cultural Institute through Cantemir Programme, Administration of National Cultural Heritage, Order of Romanian Architects through stamp tax.

[RO] Prima conferinţă, prilejuită de lansarea volumului #1 Urban Report în cadrul Belgrade International Architecture Week, a avut loc pe 11 mai 2011. Evenimentul, găzduit de Belgrade City Museum, a cuprins o prezentare a platformei şi programului susţinută de Constantin Goagea, o conferinţă pe tema contribuţiei sârbe şi a relevanţei sale în cadrul proiectului susţinută de Ivan Kucina, şi două proiecţii de film (Looking for Oktober şi Balkanized Deutsche Bank).

Următoarea manifestare, desfăşurată pe 5 noiembrie 2011 în cadrul Sofia Architecture Week, a avut loc la Perform Bussiness Center: prezentarea proiectului (teme, reţea, corespondenţi) şi a volumului #2 Urban Report, susţinută de Ştefan Ghenciulescu, şi masa rotundă cu titlul „The Limits of the Balkans.“

Al treilea eveniment a avut loc la Ludwig Museum of Contemporary Art din Budapesta pe 2 decembrie 2011, şi a cuprins următoarele prezentări: Miklos Peterffy despre proiectul, tematicile şi reţeaua Urban Report, Constantin Goagea despre volumul #3 („Pionierii practicilor emergente“; exemple de practică şi activare urbană din cele 4 ţări implicate-n proiect), Janos Vagi – Go Vorosto, proiect de construire a comunităţii, Samu Szemerey – despre expoziţia Yona Friedman deschisă la Ludwig Museum, în conexiune cu temele Urban Report, şi o discuţie liberă, moderată de Samu Szemerey, despre starea de tranziţie şi semnificaţia ei în Balcani.

Organizator: echipa Zeppelin
Proiect finanţat de: Institutul Cultural Român prin Programul Cantemir, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Ordinul Arhitecţilor din România prin taxa de timbru.