Guided tours through industrial architecture - Bucharest

25 and 26 November 2011, Bucharest, South-West[EN] Section of the Heritage as a resource programme, the project proposed – as a dedicated pilot project mainly to architects, members of organizations and civil society – to visit seven industrial ensembles in the capital: Filaret Factory, Wolff-Hesper Factory, Matches Factory, Astronomic Observer, the Stamp Factory, Bragadiru Palace and Factory, Customs Warehouse – the Ark. In two busy days, two guided tours were organized, with the information provided by the members of Association for Industrial Archaeology. The participants had the opportunity to explore a spectacular and hardly accessible (or not at all). In those visits, accompanied by sandwiches and hot tea, the issues and the potential of the industrial heritage was debated, possible strategies and regeneration actions, examples of urban identities created on the recently industrial past and perspectives for a cultural rebranding of the capital.
Organizers: Zeppelin Association, Association for Industrial Architecture in Romania
Supported by: Romanian Chamber of Architects, Administration of National Cultural Heritage, ERSTE Stiftung, Archis Interventions SEE, National Museum of Contemporary Art, Lafarge.

[RO] Tururi ghidate prin arhitectura industrială - Bucureşti
Segment al programului Patrimoniul ca resursă, proiectul a propus – ca acţiune pilot dedicată, în special, arhitecţilor, reprezentanţilor instituţiilor şi societăţii civile – vizitarea a şapte ansambluri industriale din capitală: Uzina Filaret, fabrica Wolff - Hesper, Fabrica de Chibrituri, Observatorul astronomic, Fabrica de Timbre, Palatul şi Fabrica Bragadiru, Vama Antrepozite - The Ark. În două zile dense au fost organizate două tururi ghidate, având suportul informativ asigurat de membrii Asociaţiei pentru Arheologie Industrială. Participanţii au avut privilegiul să exploreze un Bucureşti spectaculos şi greu (sau deloc) accesibil. În cadrul vizitelor, agrementate cu sandviciuri şi ceaiuri calde, au fost puse în discuţie problemele şi potenţialul patrimoniului industrial, posibile strategii şi acţiuni de regenerare, exemple de identităţi urbane create pe trecutul recent industrial şi perspective pentru un rebranding cultural al capitalei.
Organizatori: Asociaţia Zeppelin, Asociaţia pentru Arhitectură Industrială din România;
Cu sprijinul: Ordinul Arhitecţilor din România, Administraţia Fondului Cultural National, ERSTE Stiftung, Archis Interventions SEE, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Lafarge.