International relations. Young architects from Germany

itinerant exhibition / expoziţie itinerantă
10 November – 12 December 2011, National Museum of Contemporary Art, Bucharest[EN] The exhibition presented almost 14 projects completed by young architects from Germany which were carried out abroad, mostly after 2004. Selected examples in architecture, interior design, urban planning and landscaping highlighted the way in which they approach a new and foreign environment, change and redefine already existing buildings and build new ones in extraordinary conditions: sensitive solutions to current challenges, always considering the future, the sustainabilit and the new technologies. Contrary to the global media interest for spectaculary and the culture of celebrity, the exhibition presented innovative projects which offer a confident pragmatic and discreet approach, focusing on the place they were designed for.
Exhibition carried out by: Institute for Cultural International Relations – Stuttgart, in cooperation with the Federal Chamber of German Architects - Berlin
Organizers in Romania: Goethe Institut in partnership with Zeppelin Association
Supported by: the Order of Architects in Romania, Administration of the National Cultural Heritage, ERSTE Stiftung, National Museum of Contemporary Art, Archis Interventions, Lafarge.

[RO] Relaţii internaţionale. Tineri arhitecţi din Germania.
Expoziţia a prezentat 14 proiecte realizate de tineri arhitecţi din Germania şi care au fost încheiate în străinătate, majoritatea după 2004. Exemplele selectate de arhitectură, design interior, urbanism şi peisagistică evidenţiau modul în care aceştia abordează un mediu nou şi străin, modifică şi redefinesc clădirile deja existente şi construiesc altele noi în condiţii ieşite din comun: soluţii sensibile la provocările actuale, având mereu în vedere viitorul, durabilitatea şi noile tehnologii. Contrar interesului mediatic global pentru spectaculos şi cultura celebrităţii, expoziţia a prezentat proiecte inovatoare care oferă o abordare pragmatică încrezătoare şi discretă, concentrându-se asupra locului pentru care au fost gândite.
Expoziție realizată de: Institutul pentru relaţii culturale internaţionale – Stuttgart, în colaborare cu Camera federală a arhitecţilor germani - Berlin.
Organizatori în România: Goethe Institut în parteneriat cu Asociaţia Zeppelin.
Cu sprijinul: Ordinul Arhitecţilor din România, Administraţia Fondului Cultural Naţional, ERSTE Stiftung, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Archis Interventions, Lafarge.