Laborator 01. Zeppelin

book/carte - 2010
25 ours of talks about architecture[EN] Accessible both, for architecture professionals and general public, „Laborator 01” synthesizes essential ideas expressed on the occasion of Zeppelin meetings and of the interviews taken to their guests (architects, designers, editors and artists). A generous range of aspects concerning buildings, planning, cities, territory, image and development are considered, this publication focusing on alternative approaches.
It’s a small book, easy usable, but rich in content and with engaging design, thus favoring a fast reading for a light assimilation of some actual ideas in the field. This publication has been conceived in such a way that it pleasantly underlines some high importance nowadays aspects, thus representing simultaneously a result of the field research and starting point for developing new concepts adapted to contemporary problems and exigencies.
Edited by: zeppelin. ISBN: 978‑973‑0‑08875‑5

[RO] „Laborator 01. zeppelin” - 25 de ore de discuţii despre arhitectură
Într-o manieră accesibilă atât profesioniştilor în domeniul arhitecturii cât şi publicului larg, „Laborator 01” sintetizează ideile esenţiale exprimate în cadrul întrunirilor Zeppelin şi în interviurile cu invitaţii acestora (arhitecţi, designeri, editori şi artişti). Publicaţia abordează un spectru larg de aspecte referitoare la construcţii, amenajările adiacente acestuia, oraş, teritoriu, imagine şi evoluţie, concentrându-se pe abordările alternative.
Este o carte de mici dimensiuni, uşor manevrabilă, dar bogată în conţinut şi cu grafică percutantă, care permite lectura rapidă şi asimilarea relaxată a unor idei de actualitate în domeniu. Prin modalitatea de prezentare, publicaţia sensibilizează agreabil asupra unor aspecte de maximă importanţă şi actualitate, constituind astfel simultan rezultat al cercetărilor în domeniu şi punct de pornire pentru dezvoltarea de noi concepte adaptate problemelor şi exigenţelor contemporane.
Editată de: zeppelin. ISBN: 978‑973‑0‑08875‑5